"Trò chơi mô phỏng Simbound mang đến cho đội Xanh lá cây của chúng tôi có được góc nhìn sâu sắc độc đáo về phương tiện quảng cáo trực tuyến. Mô phỏng cho phép chúng tôi thử nghiệm một số hoạt động marketing mà không có bất kỳ rủi ro nào"

student

"Cơ hội tuyệt vời để thực hành các tình huống e-Marketing thực tế"

student