Đội Ngũ Hỗ Trợ
trên toàn cầu

Représentation de l'homme et du globe

Jasper – Liên hệ tại Hà Lan

Tôi là một giáo viên ở thành phố Amsterdam, và tôi cũng là đối tác nội dung của Simbound tại thị trường Hà Lan

Simbound.nl

Louis – Người sáng lập, Trưởng nhóm nội dung

Tôi quan tâm đến những cách thức chuyển đổi mô thức ở quy mô lớn. E-Marketing cũng là đam mê của tôi.

Tristan – Liên hệ tại Pháp

Yêu thích những chiến thuật digital marketing sáng tạo và cách thức kết hợp các kỹ thuật để tạo quảng cáo thông minh hơn.

Simbound.fr