Simbound là hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến được thiết kế dành cho các khóa học về truyền thông và marketing trên Internet.
Các khóa học thường được thực hiện trong khoảng thời gian 1-2 tuần. Nếu được dùng là một phần của các chương trình đào tạo dài hạn hoặc nghiên cứu khác, thời gian này có thể được kéo dài đến vài tháng.
Có. Mỗi trò chơi có lịch trình riêng và có thể được quản lý riêng.
Từ một vài đến hàng ngàn học viên có thể tham gia các trò chơi đồng thời.

Các nhóm học viên chứa tối đa 60 học viên, nhưng số lượng nhóm tối đa là không giới hạn.
Có. Simbound là một giải pháp rất linh hoạt, có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhiều yêu cầu nội dung khác nhau.
Thấu hiểu được tại sao quảng cáo trực tuyến có thể cung cấp một phương pháp nhanh và có thể đo lường được để xác thực các cam kết bán hàng

Nhận thức về các phương pháp chính để thực hiện các hoạt động E-Marketing bao gồm: Marketing trên công cụ tìm kiếm, Quản lý Website, Gửi tin tức Email

Kiến thức về lập kế hoạch, quản lý và đo lường các chiến dịch tiếp cận cộng đồng

Cách đo lường và cải thiện doanh số bán hàng trên kênh trực tuyến thông qua các hoạt động lặp lại
 
Có. Bằng cách sử dụng kết quả trò chơi cũng như các phương pháp đánh giá khác như thuyết trình, bạn có thể kiểm tra khả năng của học viên và sau đó chấm điểm. Bạn cũng có thể kết nối với những giảng viên Simbound khác để trao đổi các kinh nghiệm tốt nhất.
Có. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo-giảng viên
Chi phí bản quyền có thể được trả bởi học viên hoặc giảng viên hoặc tổ chức. Có nhiều phương án linh hoạt để mua bản quyền. Vui lòng xem Bảng Giá hoặc Gửi yêu cầu tài khoản Giảng viên để dùng thử nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về nền tảng.
Các dịch vụ hỗ trợ tiêu chuẩn sẽ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và trong một số trường hợp cụ thể, các dịch vụ hỗ trợ theo từng khóa học như cài đặt khóa học và phân tích kết quả.

Bạn cần thêm thông tin?
Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Kéo thả để xác thực