Nghiên cứu mới từ Simbound:

Sử dụng trò chơi mô phỏng trong
Đào Tạo Kinh Doanh - Các xu hướng hiện nay

Simbound là công ty xây dựng hệ thống mô phỏng digital marketing đầu tiên được sử dụng trong giáo dục và đào tạo, vừa phát hành phiên bản 2019 về báo cáo xu hướng hiện nay.

Báo cáo nghiên cứu tiết lộ cách thức mà các khách hàng giáo dục đang sử dụng để khám phá và sử dụng các trò chơi mô phỏng mới, cũng như một số vấn đề hiện nay họ đang phải đối mặt. Báo cáo cũng chứa đựng góc nhìn cập nhật từ các nhà lãnh đạo cao cấp trong ngành mô phỏng kinh doanh, thảo luận về các xu hướng hiện tại và dự kiến trong tương lai về phương pháp học tập kinh doanh bằng kinh nghiệm.


Một số phát hiện đáng chú ý:

Một trong những khám phá thú vị nhất là chỉ có 59% những người trả lời khảo sát của chúng tôi đã chỉ ra rằng sự kết nối chủ đề của trò chơi mô phỏng với khóa học là một yếu tố quyết định quan trọng khi họ chọn mô phỏng nào để ứng dụng.

Một phát hiện thú vị khác từ những người trả lời là giảng viên chỉ ra rằng mô phỏng cung cấp thêm tiện ích khác bên cạnh môi trường đào tạo truyền thống, mà cụ thể là tổ chức các cuộc thi, tuyển dụng và các hình thức học không chính quy khác.

Khi nói đến các đặc tính tương lai dự kiến cho các sản phẩm mô phỏng của họ, các công ty hy vọng rằng sẽ có nhiều tài liệu video được bổ sung cho trải nghiệm học tập, và việc đánh giá cũng như thực hành học tập được cá nhân hóa sẽ đóng vai trò ngày càng tăng.

Về Simbound

Simbound là một công ty phát triển các trò chơi và phương tiện mô phỏng trực tuyến được sử dụng trong Giáo dục Đại học và Đào tạo Doanh nghiệp. Công ty đã giành được danh hiệu Giải thưởng khởi nghiệp tốt nhất Châu Âu về Edtech (Công nghệ giáo dục) do Finnova và Ủy ban châu Âu trao tặng.