Đăng Ký

"Trò chơi mô phỏng Simbound cung cấp cho chúng tôi cái nhìn sâu sắc độc đáo về phương tiện quảng cáo trực tuyến. Mô phỏng cho phép chúng tôi thử nghiệm các hoạt động marketing mà không có bất kỳ rủi ro nào"

student

"Đối với sinh viên, Simbound là một cơ hội tuyệt vời để thực hành các tình huống E-marketing thực tế"

student

Bạn đã đăng ký?Đăng nhập tại đây