Simbound Vlog

Những cập nhật mới nhất từ Simbound, công ty mô phỏng digital marketing

Simbound Vlog - Tập 1

Ngày 24 tháng 9, bởi Simbound

Chào mừng bạn đến với Vlog Simbound mới. Trong tập đầu tiên này, chúng tôi nói một chút về Simbound và cấu trúc nội dung của vlog. Ngoài ra còn có một lời mời để bạn tham gia vào những tập phim trong tương lai của chúng tôi. Hãy bắt đầu theo dõi chúng tôi vì chúng tôi sẽ sớm xuất bản thêm nội dung mới và hãy cho chúng tôi biết những chủ đề bạn muốn xem thảo luận. Chúc bạn xem vui vẻ!