Trò Chơi Mô Phỏng

Digital Marketing

Hơn 35.000 học viên sử dụng mô phỏng Simbound để học Digital Marketing

Đăng ký dùng thử

Tính năng Sản phẩm

Được thiết kế chuyên dụng để học & đánh giá năng lực trong ngành Digital Marketing

Xây dựng

Website


Xây dựng các website cơ bản và tham vấn hàng loạt công cụ đo lường & phân tích hiệu suất.

 
 

Viết

Quảng Cáo


Cài đặt và tối ưu hoạt động đặt quảng cáo Trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột. Tiêu dùng ngân sách ảo và phân tích lợi nhuận từ quảng cáo.

 

Gửi

Chiến Dịch E-mail


Gửi tin tức Marketing định kỳ đến những người đăng ký ảo. Nhận thống kê phản hồi.

 
 

Cập nhật trực tiếp từ người học:

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Nghiên cứu mới nhất
từ Simbound

Chúng tôi mới thực hiện một cuộc khảo sát về ứng dụng Mô phỏng trong đào tạo với các giảng viên và các nhà phát triển.

Nhận Báo cáo đầy đủ

Được Khuyến Nghị Sử Dụng

Bởi các trường Đại học và Doanh nghiệp hàng đầu

Khi chúng tôi sử dụng các tình huống điển hình để dạy, sinh viên không thể tối ưu các hoạt động marketing trực tuyến của họ vì không đủ lưu lượng truy cập được tạo ra. Simbound tạo động lực cho sinh viên và giúp họ học tập các khía cạnh của marketing trực tuyến theo cách khác biệt.

Human figure

Ths. Melanie Schreiner

Trường Đại học Khoa học ứng dụng (Áo)


Một số Khách hàng của chúng tôi

Logo Canterbury Christ Church University Logo Romanian-American University Logo EM Normandie Logo Iéseg Logo Em Lyon Logo Audencia Logo ISCTE-IUL Logo Erasmus Rotterdam